fi en

Our services in English

Artikkelit

#

Jatkuva kasvatus parantaa vesiluonnon tilaa

21.5.2024 klo 6.53
Kun metsiä hoidetaan ajoissa jatkuvalla kasvatuksella, saadaan hyvät mahdollisuudet vesi- ja ravinnetalouden hallintaan. Erityisen tärkeää tämä on sen vuoksi, että metsään ja suoalueille tehtyjen…
Lue lisää
#

Metsänomistaja, vähennä päästöjäsi vesiensuojelulla

29.4.2024 klo 8.49
Metsät ja vedet ovat vahvasti kytkeytyneet koko Suomessa. Vesien kulku vaikuttaa metsien kasvuun ja metsän käsittely vaikuttaa vesien tilaan. Runsaat 1,5 miljoonaa ojakilometriä kattaa yli 53 %…
Lue lisää
#

Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 4: monimuotoinen luonto on hyväksi

11.12.2023 klo 14.53
Ilmaston lämpeneminen haastaa metsätaloutta monin tavoin. Samalla sekä metsätaloudella että ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Käyttämällä jatkuvaa kasvatusta…
Lue lisää
#

Miten voit parantaa metsäsi hiilensidontaa metsätuloja unohtamatta?

21.11.2023 klo 15.07
Suomalainen metsä sopii erityisen hyvin hiilinieluksi, sillä Suomessa metsät kasvavat kohtalaisen hyvin kylmästä ilmanalasta huolimatta ja havumetsävyöhykkeellä ravinteiden kierto sekä hajotustoiminta…
Lue lisää
#

Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 3: metsät ja vedet ovat tärkeitä

9.11.2023 klo 12.50
Yksi metsätalouden suurimmista haasteista tällä hetkellä liittyy vesiensuojeluun. Vuosikymmenten ajan ojituksilla tuotettiin uutta metsänkasvatuksen alaa. Erittäin merkittävä osa Suomenkin…
Lue lisää
#

Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 2: metsien kasvutulokset ovat hyviä

27.10.2023 klo 13.02
Tutkimukset osoittavat, että jos poimintahakkuussa vapautuu hyväkuntoisia pienempiä taimia, kasvu nopeutuu hyvälle tasolle kohtuullisessa ajassa.
Lue lisää
#

Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 1: metsä uudistuu luonnostaan

13.10.2023 klo 8.14
Jatkuva kasvatus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet hoitaa metsää taloudellisesti ja yhdistää hoitoon elementtejä monimuotoisuuden ja esimerkiksi vesiluonnon turvaamiseksi.
Lue lisää
#

Metsän luontainen uudistus – loistava vaihtoehto avohakkuulle

29.8.2023 klo 9.01
Metsää voi hoitaa monin tavoin. Syksy on perinteisesti puukaupan aikaa ja mikäli olet miettinyt puukauppaa, nyt on hyvä aika toimia. Mikäli ajatuksesi on hoitaa metsää monipuolisemmin ja luontoarvoja…
Lue lisää
#

Metsänomistaja: Kuinka saavutat monimuotoisemman tuoton metsistäsi?

28.7.2023 klo 14.44
Metsänhoidossa on useimmiten tavoitteena taloudellisen tuoton saaminen. Tämä on perinteisesti ollut pitkälti puukaupan varassa, mutta tilanne on muuttunut. Puukauppa on metsänomistajalle oleellinen ja…
Lue lisää
#

Kulotusta Kuhmossa

25.7.2023 klo 11.19
Kesäkuun lopulla 2023 toteutettiin ensimmäinen Innoforin FSC®-ryhmän (FSC-C148938) kulotus Kuhmossa. Kulotuksen toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja jatkuvaa valvontaa. Kohdetta…
Lue lisää
#

Walshin tahdissa: Hei, metsänomistaja! Sinua ryöstetään

30.6.2023 klo 16.35
Ilmastokriisi haastaa metsänomistajien talouden, mutta metsät ovat myös avain kriisin ratkaisuun. Talousmetsiin voi sitoa merkittävästi enemmän hiiltä, erityisesti siirtymällä pysyvästi pois…
Lue lisää
#

Kotimaisissa metsissä edelleen valtava hiilensidontamahdollisuus

30.6.2023 klo 15.06
Suomen ympäristökeskuksen tutkimusraportin mukaan Suomen metsät muuttuvat nykyisillä hakkuumäärillä nopeasti päästölähteeksi nielujen sijaan. Tämän seurauksena Suomi ei saavuttaisi Pariisin…
Lue lisää
#

Innofor valloitti SuomiAreenan – katso paneelimme

30.6.2023 klo 13.19
Innofor järjesti keskiviikkona 28.6. SuomiAreenalla paneelin metsien käytöstä päästöhyvityskaupassa. Onko hiilikompensaatio metsänhoidossa jo mahdollisuus ja millä ehdoin, vai pelkkää huuhaata? Miksi…
Lue lisää
#

Walshin tahdissa: Metsien käsittely ratkaisee Suomen päästövähennyssitoumusten kohtalon

26.6.2023 klo 15.36
Lähes kaikki maailman valtiot allekirjoittivat Pariisin ilmastosopimuksen vuonna 2015. Sopimus määrittelee muun muassa, miten paljon kunkin maan on leikattava kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030…
Lue lisää
#

Innoforin asiakkaana saat enemmän – FSC®-ryhmän jäsenille ilmainen mobiilisuunnitelma

16.6.2023 klo 7.14
Innofor tarjoaa jatkossa FSC®-C148938-ryhmänsä jäsenille mahdollisuuden mobiilisuunnitelmaan veloituksetta. Tarjous koskee myös uusia jäseniä: liittymällä Innoforin FSC®-ryhmään saat…
Lue lisää
#

FSC®-standardi päivittyi – vesistöjen olosuhteet suurennuslasin alla

15.6.2023 klo 10.40
Metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatin FSC®-standardin uusi päivitys on pyrkinyt selkiyttämään sekä kieliasua että rakennetta. Tämä helpottaa kriteerien noudattamista, kun vaatimukset on kuvattu…
Lue lisää
#

Nämä metsien päästöhyvityksen huippuasiantuntijat ovat mukana SuomiAreenassa

6.6.2023 klo 13.36
Innofor tarjoaa metsien hiilensidontaan erään maailman edistyksellisimmistä, laadukkaimmista ja tyylikkäimmistä päästöhyvityshankkeista. Sen tiimoilta olemme mukana myös SuomiAreenassa tänä kesänä.…
Lue lisää
#

Walshin tahdissa: Päästöhyvityskauppa ja vastuulliset yritykset voivat pelastaa Suomen metsät

29.5.2023 klo 16.02
Peltoviljely turvemailla, suo- ja kangasmetsien uudis- ja kunnostusojitukset sekä alati kasvavat avohakkuualat ovat tehneet Suomen maankäyttösektorista päästölähteen. Tämän seurauksena Suomi on…
Lue lisää
#

Metsien hiilensidonnassa läpimurto – Innofor valloittaa SuomiAreenan

15.5.2023 klo 6.34
Haluatko hyvittää yrityksesi päästöt kotimaassa ja saada merkittävää markkinointietua? Innofor tarjoaa metsien hiilensidontaan erään maailman edistyksellisimmistä, laadukkaimmista ja tyylikkäimmistä…
Lue lisää
#

Ostajan opas kehottaa kriittisyyteen päästökaupassa

8.5.2023 klo 10.50
Suomessa tuhannet yritykset laativat ilmasto-ohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää yritystoiminnan päästöjä sekä hyvittää päästökaupalla loput. Vapaaehtoisessa päästökaupassa yritys maksaa…
Lue lisää
#

Millainen on hyvä päästöhyvityshanke? Ilmainen webinaari 11.5.

18.4.2023 klo 15.28
Kasvihuonekaasupäästöjen hyvitys sijoituksena kotimaisiin metsiin houkuttelee yhä useampaa suomalaisyritystä. Yhtä helppoa kuin puiden istutus tai metsän rauhoitus? Ei varsinaisesti. Kasvihuonekaasuja…
Lue lisää
#

FSC®-sertifiointi edullisesti ryhmässä

14.11.2022 klo 15.14
Ensimmäinen auditointi on syksyn aikana, mutta ryhmään voi liittyä joustavasti myös tämän jälkeen.
Lue lisää
#

Olisitko uusin voimavaramme monipuolisten palveluiden parissa?

14.11.2022 klo 15.14
Työtehtäviin kuuluu metsäsuunnittelun ohella puukauppaan, metsänhoitoon ja tilakauppaan liittyviä tehtäviä, sekä toiminta asiakasrajapinnassa.
Lue lisää
#

Puunkorjuu jatkuvassa kasvatuksessa

14.11.2022 klo 15.14
Koneenkuljettaja vie käytäntöön puukaupan toteutumisen tehdyn hakkuusuunnitelman pohjalta. Harvennus, mutta erityisesti yläharvennus on vaativa työlaji.
Lue lisää