fi en

Our services in English

Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 4: monimuotoinen luonto on hyväksi

Ilmaston lämpeneminen haastaa metsätaloutta monin tavoin. Samalla sekä metsätaloudella että ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Käyttämällä jatkuvaa kasvatusta voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin metsätaloudessa.

Sekametsärakenne sekä erikokoisista puista koostuva metsä on hyvä suoja muutosta vastaan. Mikäli kasvupaikka kuivuu tai metsään iskee hyönteistuho, ei sekametsä kärsi niin helposti mittavista tuhoista: vieressä on toinen puu joko eri koossa tai lajina, joka pystyy jatkamaan kasvuaan.

 
Avohakkuu hävittää lajien elinympäristön

Haitallista lajeille on yhtäkkinen avohakkuun aiheuttama muutos. Elinympäristö katoaa ja metsän lajisto kärsii tai siirtyy muualle, eikä palaudu kunnolla edes metsän kasvettua uudelleen.

Juuri julkaistun tutkimuksen (Virkkala R , Määttänen A-M, Heikkinen R. 2023) mukaan tärkeimpänä selittävänä tekijänä lintupopulaatioiden vähenemiseen oli avohakkuiden osuus tutkimusalalla. Tutkimus käsitti eteläisessä Suomessa 564 hehtaarin alueen, jossa harjoitettiin metsätaloutta ja 30 vuoden tutkimusaikana avohakattiin 232 hehtaaria metsää.

Eri muuttolajien (pitkälle muuttavat, lähialueilla talvehtivat, paikkalinnut) kannat vähenivät eri määriä. Vaikka esimerkiksi talitiaisen ja sinitiaisen kannat jopa runsastuivat, oli keskimääräinen väheneminen populaatioiden tiheydessä peräti 26 %. Syitä selittivät avohakkuiden määrän lisäksi myös kesän keskimääräinen lämpötila sekä sorkkaeläinkantojen nousu. Sorkkaeläimillä on vaikutusta muun muassa pensaisiin, jotka vaikuttavat lintujen elinympäristöihin.


Jatkuva kasvatus voi jopa kehittää luontoarvoja

Jatkuva kasvatus mahdollistaa lievemmät muutokset elinympäristöissä, vaikka samalla tuotetaankin puuta myytäväksi. Säästämällä esimerkiksi lahopuuta ja kosteita painanteita, jättämällä säästöpuita sekä tekemällä tekopökkelöitä, voidaan luontoarvoja säilyttää ja jopa kehittää parempaan suuntaan. Lahopuu metsässä on lajeille erilainen ympäristö kuin lahopuu paahteisella aukolla.

Siksi käytämme jatkuvaa kasvatusta.

Virkkala R , Määttänen A-M, Heikkinen R. 2023. Clear-cuts and warming summers caused forest bird populations to decline in a southern boreal area.  Forest Ecology and Management. 548

Katso myös:
Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 1: metsä uudistuu luonnostaan
Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 2: metsien kasvutulokset ovat hyviä
Miksi käytämme jatkuvaa kasvatusta, osa 3: metsät ja vedet ovat tärkeitä