Ostajan opas kehottaa kriittisyyteen päästökaupassa

Suomessa tuhannet yritykset laativat ilmasto-ohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää
yritystoiminnan päästöjä sekä hyvittää päästökaupalla loput. Vapaaehtoisessa päästökaupassa yritys maksaa ulkopuoliselle hankkeelle, joka sitoo hiiltä ilmakehästä vähintään saman verran kuin yritys toiminnassaan päästää.

Suurin osa metsäalan päästöhyvityshankkeista sijaitsee kehitysmaissa kaukana EU:sta. Niiden laatua on viime aikoina arvosteltu ankarasti.1)

“On luonnollista, että suomalaiset yritykset etsivät päästöhyvityksiä myös kotimaisista hankkeista ja erityisesti metsistä”, toteaa metsäpalvelu ja -konsulttiyritys Innofor Oy:n puheenjohtaja Marcus Walsh.

“Puut sitovat kasvaessaan paljon hiiltä, joten ei ole yllättävää monen kotimaisen
päästövähennyshankkeen keskittyvän juuri metsiin. Päästöhyvityksen logiikkaan kannattaa kuitenkin perehtyä ennen kaupantekoa. Heikon päästöhyvityksen ostosta voi myöhemmin olla yritykselle jopa mainehaittaa.”


Millainen on hyvä metsäalan päästöhyvityshanke?

Laadukas hiiltä sitova hanke on riippumattomasti valvottu ja täyttää kolme avainehtoa: hanke on lisäinen, ei vuoda ja takaa hiilen pitkäaikaisen sidonnan.

Lisäisyys merkitsee, että hanke toteutuu nimenomaan asiakkaan päästökauppamaksun ajamana. Metsien istutus ja lannoitus ovat esimerkkejä hankkeista, jotka ovat kyseenalaisesti lisäisiä, sillä ne kannattavat kaupallisesti ja niitä tehdään jatkuvasti muutenkin. Lisäksi, jos metsä lopulta avohakataan, sidottu hiili menetetään.

Hankkeen vuoto taas tarkoittaa, että hiilen sitominen yhdessä paikassa lisää päästöjä
muualla.

“Näin käy esimerkiksi metsiä rauhoitettaessa, jos kokonaishakkuut eivät samalla laske”, Walsh tähdentää.

Kolmas hyvän päästöhyvityshankkeen kriteeri eli pitkäikäisyysvaatimus on sekin haaste metsäalan hiilensidonnalle.

“Jos metsä avohakataan muutama vuosikymmen hankkeen aloituksen jälkeen, tai hanketta ajava yritys menee konkurssiin, kuinka ostajalle taataan hiilen pitkäaikainen sitoutuminen? Ja entäpä metsäpalon mahdollisuus tai muu luonnontuho? Hyvä hanke välttää nämäkin karikot”, painottaa Innofor Oy:n toimitusjohtaja Erno Lehto.

Innofor Oy julkaisi 8.5. Ostajan oppaan laadukkaan metsäisen päästöhyvityshankkeiden
kriteereistä. Opas on ilmaiseksi luettavissa täällä

1) https://www.theguardian.com/environment/2023/jan/18/revealed-forest-carbon-offsets-biggest-provider-worthless-verra-aoe