fi en

Our services in English

Jatkuva kasvatus

Jatkuvan kasvatuksen hyödyt

Metsälle

Jatkuva kasvatus ylläpitää metsän monipuolista puuston rakennetta: metsässä on sekä pieniä että suuria puita. Metsä on metsän näköinen myös hakkuun jälkeen, sillä maisema ja luontoarvot säilyvät. Lehtipuustoa säilytetään ja sekametsä uudistuu hyvin luontaisesti. Jatkuva kasvatus ei hävitä marjastus- tai sienestysmahdollisuuksia; pensaskerros kuten mustikka ja puolukka voivat hyvin hakkuun jälkeen. Nämä ovat tärkeitä myös riistalle.

Jatkuva kasvatus säästää parhaat puut

Metsän ja puiden kehityksessä on kaksi arvohyppyä: puun saavuttaessa kuitupuun ja tukkipuun mitat. Paras arvokasvu on puilla, jotka tulevat pian tukkikokoon. Jatkuva kasvatus säästää parhaan arvokasvun saavuttavia puita. Isoimmat tukkipuut eivät enää saavuta vastaavaa tuottoa, ja ne kannattaakin korjata pois. Säästöpuita unohtamatta.

Taloudelle

Jatkuva kasvatus kannattaa taloudellisesti, sillä muut metsän käyttömuodot säilyvät. Tukkipuulla on kuitupuuhun nähden vähintään kolminkertainen markkina-arvo.

Kasvatusmenetelmämme maksimoi metsästä saatavan tukin määrän alhaisin hoitokustannuksin. Vioittuneita ja huonokuntoisia puita harventamalla tuleva kasvu keskittyy hyvälaatuisiin puihin. Hakkuut tehdään ilman turhia raivauksia ja taimiainesta säästäen. Näin saadaan merkittävää säästöä metsätalouteen.

Arvokasvulle

Jatkuvassa kasvatuksessa metsän tuleva arvokasvu paranee hakkuun jälkeen. Säästämme hoitotoimissamme mahdollisimman paljon sellaisia puita, jotka ovat saavuttamassa tukkikoon. Näin metsälle saadaan hyvä arvokasvu, eikä valmista potentiaalia heitetä hukkaan.

Kun puu saavuttaa tukkipuun mitat, sen hinta nousee markkinoilla noin kolminkertaiseksi. Isoimmat tukkipuut eivät enää saavuta vastaavaa arvokasvua. Niiden korjaamisella saadaan harvennuksen tukkiosuutta kasvatettua merkittävästi.

Maaperän hiilivarannolle

Metsä on suuri hiilivarasto; puihin ja maaperään on sitoutunut paljon hiiltä. Hiilen määrä maaperässä ylittää elävään puustoon sitoutuneen hiilen määrän.

Avohakkuun jälkeen maaperän hiiltä vapautuu hiilidioksidiksi (CO2) noin kahden vuosikymmenen ajan hakkuun jälkeen. Jatkuvassa kasvatuksessa näin ei käy, vaan pienilmasto säilyy ja maaperä säilyttää hiilivarantonsa. Hiilidioksidia vapautuu myös puuperäisistä tuotteista. Metsää kannattaa hyödyntää pitkäikäisiin tuotteisiin, kuten taloihin.

Luonnon monimuotoisuudelle

Luonnon ja ympäristön monimuotoisuus on tärkeää hyvinvointimme kannalta. Esimerkiksi mustikka on vähentynyt merkittävästi viiden vuosikymmenen aikana. Pääsyy tähän on nuorten metsien osuuden kasvu. Ohutlehtinen mustikka kärsii aukkojen kuivuudesta ja suorasta auringonpaisteesta.

Monipuolinen lajisto tuottaa kestävämmän ekosysteemin. Tällä on vaikutusta muun muassa ravintokasviemme pölytykseen ja ihmisten allergiaherkkyyteen. Jatkuvalla kasvatuksella pidämme yllä monimuotoista metsäluontoa.

Tutkimustietoa metsätaloudesta

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa. Metsä kasvaa hitaasti ja tämän vuoksi sijoitetulle eurolle saa tuottoa vasta pitkän ajan kuluttua. Mikäli sijoitukselle haluaa useamman prosentin tuoton, on säästettävä alkuvaiheen kuluissa, kuten hyödynnettävä luontaisesti syntynyttä taimiainesta. Eri-ikäinen taimikko vähentää tarvetta taimikonhoidolle ja tuo säästöä.