FSC®-sertifiointi edullisesti ryhmässä

Etua FSC®-ryhmäsertifioinnista

Ryhmänmuodostus

arjoamme sertifiointia ryhmän uusille jäsenille Lapin eteläpuolisen Suomen alueelta. Ensimmäinen auditointi on syksyn aikana, mutta ryhmään voi liittyä joustavasti myös tämän jälkeen.  Ennen liittymistä käymme läpi sertifioinnin vaatimukset metsille, toimintatavat eri metsänhoidon tilanteissa ja teemme sopimuksen. Tämän jälkeen tulee metsistä laatia sertifioinnin mukainen metsäsuunnittelma. Sertifikaatti metsille voidaan myöntää tämän jälkeen.  Asiakas päättää- Innofor on ennen kaikkea palveluyritys ja myös FSC- ryhmämme jäsenenä voit valita teetkö toimenpiteet itse tai kenet otat metsiäsi hoitamaan. Oleellista on, että voimme yhdessä varmistua sertifioinnin mukaisesta toiminnasta.

Miksi liittyä?

Meillä Innoforilla asiakkaan tavoitteet ovat kaikki kaikessa. FSC sertifiointi antaa asiakkaillemme lisämahdollisuuden esittää kuinka heidän metsänhoitonsa on parasta Suomessa. Metsänhoidon laatu paranee lisääntyneen suunnittelun ja tiedonkeruun myötä.

Vuodesta 2008 olemme erikoistuneet metsien jatkuvaan kasvatukseen ja vastuulliseen metsänhoitoon. Olemme parhaita ammattilaisia löytämään metsillenne hoitokeinot, joilla saavutatte FSC -sertifikaatin ja sen hyödyt unohtamatta arvojanne; ne ovat pohjana, kun sertifiointia lähdetään teille hakemaan.

Toimintamallit

Ryhmämme kautta hehtaarikohtainen kustannus sertifioinnille on pienempi verrattuna omaan sertifikaattiin. Ryhmässä olo myös vähentää suoranaisesti teille kohdistuvia hallinnollisia tehtäviä ja niihin kuluvaa aikaa.

Ohjeistamme kädestä pitäen mitä FSC -sertifiointi teiltä metsänomistajana edellyttää. Meiltä saat myös selkeät, metsänomistajille yhtenevät säännöt, joissa käydään läpi ryhmämme toimintatavat ja osapuolten vastuut.

Helppoa ja vaivatonta!

Monia hyötyjä

Sertifioinnin myötä on mahdollisuus myydä puuta tahoille, jotka vaativat FSC-sertifiointia ostamaltaan materiaalilta ja puun alkuperä voidaan varmistaa osana alkuperäketjua. Serfiointi pyrkii ajamaan eteenpäin metsien ja niitä ympäröivien alueiden kokonaisarvoja. Esimerkiksi puiden geenimanipulaatio ja geenimanipuloidun materiaalin käyttö estyy sertifioinnin myötä. Lannoitteiden ja hyönteismyrkkyjen käyttöä säännellään parantaen näin luontoarvoja. Sertifiointi kattaa myös metsien ja metsänhoidon sosiaaliset ulottuvuudet; sertifiointi säännöt vaikuttavat mm. metsässä toimivien työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin.

FSC®-ryhmäsertifiointi

FSC® on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty ympäri maailmaa n. 200 miljoonalle hehtaarille kaikille metsätyypeille . FSC -merkintä koristaa tällä hetkellä jo monenlaisia tuotteita; kirjoista rakennusmateriaaleihin ja aina ilmapalloihin saakka.
FSC-merkintä tuotteessa kertoo materiaalin tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Valitsemalla FSC-merkityn tuotteen yritykset ja kuluttajat edistävät parempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.

Suomessa FSC® sertifioitua metsäpinta-alaa on n. 1,6miljoonaa hehtaaria ja määrä on tasaisessa nousussa. Suomessa FSC:n käyttöä edistää Vastuullisen metsänhoidon yhdistys, joka on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö. Kansainväliset kriteerit ohjaavat kansallisten säännösten sisältöä. Kansallisista sertifiointi säännöistä päätetään kolmikantaisesti, puhutaan talous-, ympäristö- ja sosiaalisesta kamarista. Säännösten on oltava kaikkien kamarien yhteisesti hyväksymiä.

Ryhmän vetäjä

Ryhmäsertifiointi on yksittäiselle maanomistajalle helppo ja kustannustehokas vaihtoehto. Ryhmän vetäjänä Innofor Oy vastaa ja valvoo sertifiointi sääntöjen noudattamista metsätaloustoimenpiteissä. Olemme FSC® sertifioitu yritys (FSC® C148938). Kuluja muodostuu valvontatyöstä sekä vuosittaisista auditointiyrityksen tekemistä tarkastuksista. Ryhmäsertifioinnin ajatus on laskea sertifioinnista aiheutuvia kuluja. Esimerkiksi valvontatoimenpiteitä tehdään otannalla ryhmän koko pinta-alalta, jolloin kustannukset jäävät pienemmiksi yksikköä kohden.

Metsänomistaja

FSC-ryhmäsertifiointi on helpoin tapa saada sertifioinnin hyödyt omaan metsäänne. Tällöin ryhmän vetäjä (Innofor Finland Oy) hakee sertifikaatin metsillesi. Tässä yhteydessä pidämme huolen sertifikaattiin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä sekä hoidamme yhteydenpidon sertifiointiorganisaation kanssa sekä järjestämme auditoinnin, joka on edellytyksenä FSC-sertifioinnin myöntämiselle. Myöhemmin tapahtuvan jatkuvan tiedonkeruun kautta tehtävämme on varmistaa, että metsässänne tapahtuvan metsänhoidon laatu oikeuttaa teidät FSC sertifikaattiin ja sen ylläpitoon. Tämä tarkistetaan vuosittain tapahtuvissa kolmannen osapuolen suorittamissa auditoinneissa.

Kymmenen periaatetta

FSC rakentuu kymmenen kansainvälisen periaatteen pohjalle, jotka sijoittuvat kolmen peruspilarin; ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys,  alle. Nämä periaatteet kattavat muun muassa lakien noudattamisen, metsän pitkäaikaisesti saatavien hyötyjen ylläpidon ja edistämisen, metsänhoidon suunnittelun ja  toteutuksen, ympäristöarvojen ylläpidon ja kehittämisen, metsien ja niiden hoidon seurannan ja arvioinnin sekä työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeudet. Periaatteiden alla olevat kansalliset säädökset (indikaattorit) varmistavat, että jokainen sertifioitu metsä kohtaa tai ylittää vaaditun metsänhoidon tason, mitä FSC edellyttää sertifikaatin saamiseksi.

Lue lisää FSC:n sivuilta