Our services in English

Kotimaisissa metsissä edelleen valtava hiilensidontamahdollisuus

Suomen ympäristökeskuksen juuri julkaistun tutkimusraportin mukaan Suomen metsät muuttuvat nykyisillä hakkuumäärillä nopeasti päästölähteeksi nielujen sijaan. Tämän seurauksena Suomi ei saavuttaisi Pariisin ilmastonsopimuksen mukaisia päästötavoitteitaan.

Jos näin käy, Suomen ainoa mahdollisuus on korvata vaje ostamalla päästöoikeuksia. Suomen päästövaje uhkaa kuitenkin kasvaa niin suureksi, että siitä koituu tutkijoiden mukaan miljardien lasku, minkä myös Suomen ympäristökeskuksen tuore raportti vahvistaa.

"Metsäsektorin päästökeskustelu perustuu kuitenkin yksipuolisiin oletuksiin. Keskustelut vuosittaisista hakkuumääristä perustuvat lähes poikkeuksetta oletukseen, että tietyn iän saavuttanut metsä automaattisesti avohakataan. Tämä on ilmaston kannalta kaikkein vahingollisin tapa, eikä suinkaan ainoa tapa hoitaa metsää tuottavasti", toteaa metsäpalveluyritys Innofor Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marcus Walsh.

Jatkuva kasvatus parantaa hiilitasetta kymmeniä tonneja

Metsää voi kuitenkin hoitaa avohakkuita välttäen. Menetelmää kutsutaan jatkuvaksi kasvatukseksi.

“Sitä on harjoitettu Suomessa nykymuodossaan jo liki 20 vuotta ja tulokset ovat hyvät. Lisäksi hiilitase paranee jatkuvassa kasvatuksessa kymmeniä tonneja hehtaarille avohakkuisiin nähden. Suomen metsien hiilensidontamahdollisuudet ovat siis edelleen valtavat - meidän pitää vain vähentää avohakkuita", kertoo Innofor Finland Oy:n asiakas- ja kehityspalvelupäällikkö Arttu Varis.

"Eräs mahdollisuus nopeuttaa metsänomistajien siirtymistä pois avohakkuista on vapaaehtoinen päästökauppa. Siinä päästöjään hyvittävä henkilö tai yritys ostaa jatkuvassa kasvatuksessa sitoutuvan lisähiilen. Siirtämällä metsiä jatkuvaan kasvatukseen voitaisiin korvata Suomen orastava päästövähennysvaje kokonaan", jatkaa Innofor Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marcus Walsh.
 

Innofor Finland Oy järjesti SuomiAreenalla paneelin metsien käytöstä päästöhyvityskaupassa. Voit katsoa paneelin täältä

Innofor Finland Oy on julkaissut kotimaisia päästöhyvityksiä haluaville yrityksille ilmaisen Ostajan oppaan, jonka voit ladata tältä sivulta
 
Lähteet:
Soimakallio & Pihlainen 2023: Metsänielujen kehityssuunnat vuosina 2021–2025 ja suhde EU-velvoitteisiin sekä ohjauskeinot nielujen vahvistamiseksi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2023:
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:423f8a59-c586-32ce-9ad9-f167b2884378

https://yle.fi/a/74-20009763