Our services in English

Metsän luontainen uudistus – loistava vaihtoehto avohakkuulle

Metsää voi hoitaa monin tavoin. Syksy on perinteisesti puukaupan aikaa ja mikäli olet miettinyt puukauppaa, nyt on hyvä aika toimia.  Mikäli ajatuksesi on hoitaa metsää monipuolisemmin ja luontoarvoja huomioiden, voimme tarjota hyviä ratkaisuja ja vaihtoehtoja metsänhoitoon.

Yhtiöllämme on pitkä kokemus eri hakkuuvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta metsän kehitykseen. Huolellinen suunnittelu on erityisen tärkeää, sillä muuttuva ilmasto lisää riskiä esimerkiksi tuulituhoille.

Pienaukko uudistuu

Vuonna 2012 tehtiin tasaikäiseen kuusikkoon suhteellisen rehevälle alueelle 0,3 hehtaarin aukko, jonka avulla vältettiin avohakkuu. Pienaukko sijoitettiin kahden isomman koivun ympärille. Koivujen alla kasvoi ryhmä kuusia.

Ympäröivä metsä säilyi hyvin pystyssä. Rehevä maapohja aiheutti kuitenkin sen, että ensimmäisinä vuosina vadelma valtasi alaa, mikä tietysti esti taimien syntymisen. Vadelma vaihettui heinään muutaman vuoden kuluessa. Silloiset avoalalla olleet kuusialikasvokset lähtivät kuitenkin kasvuun muutamassa vuodessa. Mutta oli epäselvää saadaanko ala taimettumaan kohtuuajassa kokonaan.

Lehtipuut uudistuivat alueelle lopulta erittäin hyvin, ja niiden seassa kasvaa kuusta. Viimeisimpänä taimet syntyivät alueen reunalle.

Luontaisesti syntynyt metsä kasvaa hyvin

Luontaisesti uudistaen metsä kehittyy usein sekametsäksi ja erikokoiseksi. Voisi ajatella, että tästä on haittaa, mutta sekametsästä on monia hyötyjä. Tutkimusten mukaan sekametsät kasvavat hyvin ja sopiva lehtipuusekoitus parantaa havupuidenkin kasvua. Erimittaiset taimet vähentävät taimikonhoidon kiireellisyyttä. Koivu pioneerilajina usein valtaa alan ensimmäisenä, ja havupuut seuraavat perässä.

Vaikka lehtipuut tukahduttavat hyvin heinää, sekametsäkin vaatii hoitamista. Kasvutilasta on huolehdittava, ja metsää hoitamalla alueelle saadaan sinne parhaiten soveltuva metsäkokonaisuus kehittymään edelleen. Kun puu syntyy luontaisesti, se on usein kasvupaikalle soveltuva. Näin huomioit parhaiten myös ilmastonmuutoksen haasteita: sekametsässä tulevaisuuden tulot eivät ole yhden kortin varassa.

Ota yhteyttä puukauppa-asioissa heti, palvelemme mielellämme!