fi en

Our services in English

Tilakäynti

Tilakäynti tarjoaa tilannekatsauksen metsästäsi

Tilakäynnin aikana kierrämme tilan soveltuvin osin tai kokonaan. Käytämme pohjana metsäsuunnitelmaa tai metsävaratietoa. Saat tilannekatsauksen valitsemistasi kokonaisuuksista. Tilakäynti on joustava tuote, joka tarjoaa lisäarvoa esimerkiksi tarkentamalla Metsään.fi-metsävaratietoa.

Metsänhoidon ajoitus on kaiken a ja o

Metsän kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti. Hoitotöiden tai hakkuiden ajoittaminen on tärkeää, jotta hyvä kasvu voidaan ylläpitää kasvatettavassa puustossa. Toimenpiteiden viivästyttäminen lisää riskejä metsänkasvatuksen eri vaiheissa sekä vähentää esimerkiksi mahdollisuuksia säästää kasvukykyisiä alikasvoksia. Alikasvos ei selviä pitkiä aikoja ylitiheässä metsässä.