fi en

Our services in English

Palvelut

Palvelut sukupolvien metsänhoitoon ja hiilinielujen suojeluun

Innofor lähestyy metsäsi hoitoa toiveittesi mukaisesti, taloutta ja luontoa huomioiden. Metsillä on ensiarvoisen tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ne ovat hiilinieluja.  Oikeilla toimilla voit lisätä metsäsi hiilensidontaa ja myös ansaita sillä.

Oletko perinyt metsää, etkä tiedä mitä kannattaisi tehdä?

Olet tullut oikeaan paikkaan. Innofor palvelee nimittäin luontoarvoiltaan ja hiilitaseeltaan paremman metsänhoidon puolesta. Metsäkatsaus tarkistaa metsän kunnon ja arvioi jatkuvan kasvatuksen hoitovaihtoehdot. Metsänhoito ajallaan parantaa metsän arvokasvua.

Tilakäynti auttaa hoitotöiden tai hakkuiden ajoittamisessa ja metsäsuunnitelman ansiosta voit hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja vaivattomasti. Voit myös myydä metsätilasi tai käyttää metsätila-arvioita esimerkiksi osana sukupolvenvaihdosta.

Puukaupat vai pitkäaikainen metsänhoito mielessä?

Metsäsertifiointi FSC- tai PEFC-sertifikaatilla auttaa metsänomistajaa puukaupoissa.  JaloMetsä-hoitosopimus on puolestaan pitkäaikainen yhteistyömalli, jossa metsänhoito tehdään tavoitteidesi mukaisesti ajallaan ja luontoarvojen säilyminen varmistetaan. Sopimus perustuu aina metsäsuunnitelmaan.

Metsäsi hiilitasetta voi parantaa

Hiilitase on hiilivaraston muutos vuositasolla. Se kertoo, miten asia eli tässä tapauksessa metsä toimii hiilen lähteenä tai nieluna. Jatkuvalla kasvatuksella voit parantaa metsäsi hiilitasetta ja mahdollisesti myös ansaita sillä.

Innofor auttaa metsää hoitamaan itse itseään ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Metsästä korjataan järeimmät ja huonoimmat puut, eikä avohakkuiden jälkeisiä istutuksia tarvita. Kun metsän annetaan kasvaa riittävän harvana ja monipuolisena, valo lankeaa maaperään saakka ja erityisesti kuuset pääsevät itämään. Pienet aukot riittävät, sillä kuuset itävät hyvin lehtipuiden alla ja lahopuiden vieressä, jopa niiden päällä.