fbpx
skip to Main Content

Kestävämpi puukauppa

Jatkuvan kasvatuksen menetelmillä syntyy kestävämpää puukauppaa

Puukaupan hyödyt

Jatkuva kasvatus ylläpitää metsän monipuolista puuston rakennetta ja metsässä esiintyy yhtä aikaa pieniä ja suuria puita. Metsä on metsän näköinen myös hakkuun jälkeen; maisema ja luontoarvot säilyvät. Lehtipuustoa säilytetään ja sekametsä uudistuu hyvin luontaisesti. Jatkuva kasvatus ei hävitä marjastus- tai sienestysmahdollisuuksia; pensaskerros kuten mustikka ja puolukka voivat hyvin hakkuun jälkeen. Kaikki tämä on hyvin tärkeää myös riistalle.

Jatkuva kasvatus kannattaa taloudellisesti, säilyttäen myös muut metsän käyttömuodot. Tukkipuulla on kuitupuuhun nähden vähintään kolminkertainen markkina-arvo. Kasvatusmenetelmämme maksimoi metsästä saatavan tukin määrän alhaisin hoitokustannuksin. Vioittuneita ja huonokuntoisia puita harventamalla tuleva kasvu keskittyy hyvälaatuisiin puihin. Hakkuut tehdään ilman turhia raivauksia ja taimiainesta säästäen; näin saadaan merkittävää säästöä metsätalouteen.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsän tuleva arvokasvu paranee hakkuun jälkeen. Säästämme hoitotoimissamme mahdollisimman paljon puita, jotka ovat saavuttamassa tukkikoon; näin metsälle saadaan hyvä arvokasvu, eikä valmista potentiaalia heitetä hukkaan. Puun saavuttaessa tukkipuun mitat, nousee sen hinta markkinoilla noin kolminkertaiseksi. Isoimmat tukkipuut eivät enää saavuta vastaavaa arvokasvua ja ne korjaamalla saadaan harvennuksen tukkiosuutta kasvatettua merkittävästi.

Metsä on suuri hiilivarasto; puihin ja maaperään on sitoutuneena paljon hiiltä. Hiilen määrä maaperässä ylittää elävään puustoon sitoutuneen hiilen määrän. Avohakkuun jälkeen maaperän hiiltä vapautuu hiilidioksidiksi (CO2) noin kahden vuosikymmenen ajan hakkuun jälkeen. Jatkuvassa kasvatuksessa näin ei käy, vaan pienilmasto säilyy ja maaperä säilyttää hiilivarantonsa. Hiilidioksidia vapautuu myös puuperäisistä tuotteista. Metsää kannattaa hyödyntää pitkäikäisiin tuotteisiin, kuten taloihin.

Luonnon ja ympäristön monimuotoisuus on tärkeää hyvinvointimme kannalta. Mustikka on vähentynyt merkittävästi viiden vuosikymmenen aikana. Pääsyy on nuorten metsien osuuden kasvu. Ohutlehtinen mustikka kärsii aukkojen kuivuudesta ja suorasta auringonpaisteesta. Monipuolinen lajisto tuottaa kestävämmän ekosysteemin. Tällä on vaikutusta mm. ravintokasviemme pölytykseen ja ihmisten allergiaherkkyyteen. Jatkuvalla kasvatuksella pidämme yllä monimuotoista metsäluontoa.

KYSY LISÄÄ

Puukaupan vaiheet

Tutkimustietoa

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa. Metsä kasvaa hitaasti ja tämän vuoksi sijoitetulle eurolle saa tuottoa vasta pitkän ajan kuluttua. Mikäli sijoitukselle haluaa useamman prosentin tuoton, on säästettävä alkuvaiheen kuluissa, kuten hyödynnettävä luontaisesti syntynyttä taimiainesta. Eri-ikäinen taimikko vähentää tarvetta taimikonhoidolle ja tuo säästöä. Talousvertailussa jatkuva kasvatus (Jk) ja avohakkuu (Ah).

Nykyarvo, t€/ha

Korkokanta, %

Metsän ja puiden kehitys pitää sisällään kaksi arvonmuodostuksen hyppyä. Ensimmäinen puun saavuttaessa kuitupuun mitat. Toinen, kun metsään muodostuu tukkipuuta. Paras arvokasvu on puilla, jotka tulevat pian tukkikokoon. Jatkuva kasvatus säästää parhaan arvokasvun saavuttavia puita. Isoimmat tukkipuut eivät enää saavuta vastaavaa tuottoa ja ne kannattaakin korjata pois. Säästöpuita unohtamatta.

€/m3

Läpimitta, cm

Ilmastonmuutokseen varautuu parhaiten suosimalla sekapuustoisia metsikkörakenteita. Ne uudistuvat hyvin ja mikäli kasvuolosuhteet muuttuvat, on metsässä valmiina luontaisia kasvupaikalle soveltuvia lajeja jotka selviävät muuttuneissa olosuhteissa.

Metsät uudistuvat hyvin luontaisesti. Tutkimusten mukaan taimia syntyy metsiin riittävästi, mutta metsää harventamalla on varmistuttava siitä, että taimet saavat riittävän kasvutilan. Liiallinen puiden tiheys tukahduttaa ja heikentää taimia.

Metsän harvempi puuston asento on tärkeää taimettumiselle, mutta se totuttaa samalla puita kestämään tuuliolosuhteita. Puut kehittyvät eri kokoisina. Tällainen rakenne rikkoo tuulta hyvin ja suuria tuhoja ei pääse syntymään samalla tavoin kuin tasakokoisessa metsässä.

Olen ollut kauttaaltaan tyytyväinen Innoforin suunnitelmaan. Se on auttanut ymmärtämään metsieni tilaa ja kehitystä paremmin.

Uusimmat artikkelit

Lähetä tarjouspyyntö!

Metsään.fi- palvelu tarjoaa metsävaratiedot metsistäsi. Voit ottaa palvelun käyttöön yksin tai puolison kanssa metsää omistavana, yhtymän osakkaana tai kuolinpesän osakkaana. Metsään.fi-palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset.

Täytä viereinen lomake ja lähetä sähköpostia tai luovuta metsävaratietosi meille Metsään.fi-palvelun kautta, johon voit kirjautua suoraan tästä. Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa on kattavasti kerättynä metsävaratietoa, eli tietoa puuston kuutiometrimääristä jaoteltuna samantyyppisiksi alueiksi. Tämä pohjatieto mahdollistaa kiireellisimpien toimenpiteiden kohdistamisen ja toimii pohjana, mikäli metsälle tehdään pidempiaikaista hoitosuunnitelmaa.

  Etu- ja sukunimi

  Kiinteistötunnus

  Sähköpostiosoite

  Puhelinnumero

  Toimenpide

  Kuviot, nro

  Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla

  Back To Top