fi en

Our services in English

Taimikonhoito

Varhaisperkaus

Istutuksen jälkeen on aina syytä varmistaa seuraavan puusukupolven onnistunut kasvu. Noin viiden vuoden jälkeen uudistamisesta tehdään varhaisperkaus. Sen avulla varmistetaan, että aukolle istutettu ja tulevaisuuden kannalta parhaaksi valittu vallitseva puulaji saa tarvitsemansa tilan ja elinvoiman. Myös laadukas siemensyntyinen sekapuusto saadaan tässä kohtaa aikaan lehtipuita säästämällä.

Varhaisperkaus luo asetelman, josta tulevaisuuden eri-ikäisyyteen perustuvaa puustoa lähdetään luomaan. Laadukas siemensyntyinen koivu voidaan kasvattaa kuusen rinnalla, jotta metsään syntyisi sekapuusto.

Taimikonharvennus

Laatua täytyy vaalia myös metsässä. Esimerkiksi tasakokoinen nuori taimikko kannattaa hoitaa oikea-aikaisesti. Varmistamme kohteellasi, että saat parhaan hyödyn taimikonhoitotyöstä.

Istutetuilla jatkuvan kasvatuksen taimikoilla voidaan kehittää tulevaisuuden puulajien ja kokoluokkien jakaumaa nuoressa puustossa. Olemme tässä Suomen kokeneimpia ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua jatkuvan kasvatuksen ensiaskelissa!

Nuoren metsän kunnostus

Nuoren metsän kunnostus on tarpeellinen toimenpide niissä kohteissa, joissa puusto on uudistamisen jälkeen päässyt kasvamaan ylitiheäksi. Kohteen puulajit sekä puiden koko, ikä ja tiheys palautetaan kunnostuksessa sellaiselle tasolle, joka vie eteenpäin tavoitteitasi metsänomistajana.

Sopii jatkuvaan kasvatukseen

Jatkuvassa kasvatuksessa nuoren metsän kunnostus voi usein olla otollinen toimenpide. Tässä vaiheessa puustossa on selkeästi nähtävillä hajontaa koon ja puulajien suhteen, ja oikeilla toimilla metsän rakenne voidaan säilyttää. Osaamme jatkuvan kasvatuksen, joten ole yhteydessä!