fbpx
skip to Main Content

Metsäsuunnitelma ja luontoarvokartoitus

Kattava kuva metsäsi luontoarvoista ja niiden hoitovaihtoehdoista

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on vaihtoehto, kun haluat hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja helposti. Luontoarvoja kunnioittava ja niitä kehittävä suunnittelu antaa selkeän kuvan, mikä on metsän tilanne tällä hetkellä. Metsäsuunnitelma myös kertoo metsänhoitoon liittyvistä töistä ja hakkuumahdollisuuksista: Aina luontoarvot huomioiden. Metsänhoidon ratkaisut ovat aina yksilöllisiä taimikosta päätehakkuuseen ja liittyvät aina myös metsänomistajan tavoitteisiin. Sinä päätät! Metsän hoidossa painotamme myös tuottoa ja maiseman- tai riistanhoito voidaan sisällyttää suunnitelmaan. Käymme kanssasi läpi metsän lähtötilanteen mukaiset hoitovaihtoehdot. Parhaan tuloksen saavuttaminen vaatii hyvää suunnittelua ja huolellisista toteutusta. Suunnitelmamme tarjoaa tämän.

KYSY LISÄÄ
Metsäsuunnitelma on vaihtoehto kun haluat hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja helposti.

Tutkimustietoa

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa. Metsä kasvaa hitaasti ja tämän vuoksi sijoitetulle eurolle saa tuottoa vasta pitkän ajan kuluttua. Mikäli sijoitukselle haluaa useamman prosentin tuoton, on säästettävä alkuvaiheen kuluissa, kuten hyödynnettävä luontaisesti syntynyttä taimiainesta. Eri-ikäinen taimikko vähentää tarvetta taimikonhoidolle ja tuo säästöä. Talousvertailussa jatkuva kasvatus (Jk) ja avohakkuu (Ah).

Nykyarvo, t€/ha

Korkokanta, %

Metsän ja puiden kehitys pitää sisällään kaksi arvonmuodostuksen hyppyä. Ensimmäinen puun saavuttaessa kuitupuun mitat. Toinen, kun metsään muodostuu tukkipuuta. Paras arvokasvu on puilla, jotka tulevat pian tukkikokoon. Jatkuva kasvatus säästää parhaan arvokasvun saavuttavia puita. Isoimmat tukkipuut eivät enää saavuta vastaavaa tuottoa ja ne kannattaakin korjata pois. Säästöpuita unohtamatta.

€/m3

Läpimitta, cm

Ilmastonmuutokseen varautuu parhaiten suosimalla sekapuustoisia metsikkörakenteita. Ne uudistuvat hyvin ja mikäli kasvuolosuhteet muuttuvat, on metsässä valmiina luontaisia kasvupaikalle soveltuvia lajeja jotka selviävät muuttuneissa olosuhteissa.

Metsät uudistuvat hyvin luontaisesti. Tutkimusten mukaan taimia syntyy metsiin riittävästi, mutta metsää harventamalla on varmistuttava siitä, että taimet saavat riittävän kasvutilan. Liiallinen puiden tiheys tukahduttaa ja heikentää taimia.

Metsän harvempi puuston asento on tärkeää taimettumiselle, mutta se totuttaa samalla puita kestämään tuuliolosuhteita. Puut kehittyvät eri kokoisina. Tällainen rakenne rikkoo tuulta hyvin ja suuria tuhoja ei pääse syntymään samalla tavoin kuin tasakokoisessa metsässä.

Olen ollut kauttaaltaan tyytyväinen Innoforin suunnitelmaan. Se on auttanut ymmärtämään metsieni tilaa ja kehitystä paremmin.

Luontoarvokartoitus

Metsäsuunnitelma voidaan toteuttaa yhdessä luontoarvokartoituksen kanssa.

Luontoarvokartoituksen avulla saat kattavan kuvan metsäsi luontoarvoista sen rakennepiirteiden perusteella ja se voidaan toteuttaa metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Puulajien määrällä, alikasvoksella ja vanhojen puiden osuudella on vaikutusta metsäsi monimuotoisuuteen. Luontoarvoiltaan rikas metsä sisältää aina jonkin verran myös kuollutta puuta ja puuston monimuotoisuus on sidoksissa myös lajien monimuotoisuuteen. Kartoitamme nämä merkittävät rakennepiirteet ja kuvaamme niitä tekijöistä johdetun luontoindeksin avulla. Saat selkeän kuvioittaisen arvion tilanteesta metsässäsi. Luontoarvojen kehittymistä metsässä voidaan tämän jälkeen seurata ja toisaalta johdonmukaisesti myös kehittää keskittymällä oikeisiin seikkoihin.

KYSY LISÄÄ

Uusimmat artikkelit

Lähetä tarjouspyyntö!

Metsään.fi- palvelu tarjoaa metsävaratiedot metsistäsi. Voit ottaa palvelun käyttöön yksin tai puolison kanssa metsää omistavana, yhtymän osakkaana tai kuolinpesän osakkaana. Metsään.fi-palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset.

Täytä viereinen lomake ja lähetä sähköpostia tai luovuta metsävaratietosi meille Metsään.fi-palvelun kautta, johon voit kirjautua suoraan tästä. Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa on kattavasti kerättynä metsävaratietoa, eli tietoa puuston kuutiometrimääristä jaoteltuna samantyyppisiksi alueiksi. Tämä pohjatieto mahdollistaa kiireellisimpien toimenpiteiden kohdistamisen ja toimii pohjana, mikäli metsälle tehdään pidempiaikaista hoitosuunnitelmaa.

  Etu- ja sukunimi

  Kiinteistötunnus

  Sähköpostiosoite

  Puhelinnumero

  Toimenpide

  Kuviot, nro

  Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla

  Back To Top