fi en

Our services in English

Metsän uudistaminen

Jos on päädytty avohakkuuseen, metsän pohja tulee uudistaa ja valmistella kasvua varten. Tällöin maanpintaa muokataan, ja metsään suosittelemamme puulajit huomioivat uudistettavan metsän tapauskohtaiset ominaispiirteet. Luomme sinulle ja metsällesi parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevaisuuden jatkuvaan kasvatukseen.

Maanmuokkaus

Onnistunut muokkausjälki on edellytys onnistuneeseen puun istutukseen ja laadukkaaseen sekä nopeaan kasvuun. Hallitsemme kasvupaikan mukaisen maanmuokkauksen ja tarjoamme juuri sinulle parhaan ja soveltuvimman vaihtoehdon – kohteen ominaispiirteet huomioiden. Vesistövaikutusten minimointi on erityisen tärkeää huomioida jokaisella työmaalla.

Paakkutaimen istutus

Uuden puusukupolven istutus luo pitkäaikaisen suunnan metsäsi tulevaisuudelle. Huomioiko nykyinen suunnitelmasi ilmastonmuutoksen, tautien ja hyönteisten aiheuttamat riskit? Puulajivalintamme riippuu kasvupaikkasi tilasta nykyhetkessä, mutta lisäksi ajattelemme metsäsi parasta myös tulevaisuuden kannalta.

Siementen kylvö

Uusien puiden kasvatus aloitetaan laadukkaasta, jalostetusta siemenestä. Ammattitaitoisella kylvöllä metsää saadaan istutettua myös karummille kasvupaikoille ja sellaisiin kohteisiin, joissa seuraavaksi vallitsevaksi puulajiksi halutaan mäntyä.

Neuvojemme avulla kylvöä voidaan käyttää hyväksi myös sellaisissa kohteissa, joissa halutaan lisätä luontaista uudistumista ja taimettumisen tehokkuutta. Kestävä monipuolinen puusto luo metsästäsi turvallisen ja terveen kohteen kauas tulevaisuuteen.