fi en

Our services in English

Metsäluonnonhoito

Luonnonhoitohankkeet ja ympäristötuki

Metsistä on mahdollista saada rahallista tuottoa suojelun avulla. Uusi kannustejärjestelmä Metka tarjoaa myös ympäristötukea luontokohteiden hoitoon. Luonnonhoitokohteiden painopiste on metsälain 10§ mukaisten elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisessä. Metsien suojelu on oiva vaihtoehto, mikäli metsänhoitotavoitteet painottuvat luomaan esimerkiksi elinolosuhteita lajeille, jotka suosivat koskematonta metsärakennetta.

Innofor auttaa sinua selvittämään mahdollisuutesi hakea suojelua. Kysy meiltä lisää. Voimme maksutta selvittää tukimahdollisuudet tilallesi. Olemme tukenasi hankkeen joka vaiheessa – sekä uusissa hankkeissa että vanhojen suojelukokonaisuuksien uusimisissa.

METSO-suojelu

Suojellun metsän ei tarvitse olla unohdettu metsä. METSO-ohjelma on metsänomistajan mahdollisuus luonnonsuojeluun rahallista tuottoa unohtamatta. Ohjelmaan voidaan liittää kohteita joko määräaikaisesti tai pysyvästi. METSO-suojelu on sinua varten, mikäli metsänomistajana haluat luoda entistä enemmän tilaa metsiesi monimuotoisuudelle – säilyttämällä metsässäsi esiintyvät erityispiirteet.

Innofor selvittää ja neuvoo

Suojelu tai luontokohteiden hoito ei tapahdu itsestään, ja tämän vuoksi Innofor on prosessissa apunasi: selvitämme ja varmistamme puolestasi kohteen soveltuvuuden, toimimme asiantuntijanasi alkumetreiltä kalkkiviivoille ja halutessasi seuraamme kohteen monimuotoisuuden edistymistä suojelun aikana. Kysy meiltä maksuton selvitys vaihtoehdoistasi.

Riistametsien hoito

Jos olet metsästäjä, ymmärrät riistan erilaiset ja täsmälliset vaatimukset metsäluonnolle. Niin ymmärrämme mekin, ja osaamme luoda sinun metsääsi parhaat mahdolliset edellytykset riistanhoidolle. Riista tarvitsee metsää, ja elinvoimainen metsä tarjoaa myös riistaa. Kerro meille tavoitteesi, ja autamme niiden toteuttamisessa.