Metsäluonnonhoito

Luonnonhoitohankkeet ja ympäristötuki

Metsistä on mahdollista saada rahallista tuottoa myös ilman hakkuita. Metsien suojelu on oiva vaihtoehto, mikäli metsänhoitotavoitteet painottuvat luomaan esimerkiksi elinolosuhteita sellaisille lajeille, jotka suosivat koskematonta metsärakennetta.

Innofor auttaa sinua selvittämään mahdollisuutesi hakea suojelua. Olemme tukenasi hankkeen joka vaiheessa – sekä uusissa hankkeissa että vanhojen suojelukokonaisuuksien uusimisissa.

METSO-suojelu

Suojellun metsän ei tarvitse olla unohdettu metsä. METSO-ohjelma on metsänomistajan mahdollisuus luonnonsuojeluun rahallista tuottoa unohtamatta. Ohjelmaan voidaan liittää kohteita joko määräaikaisesti tai pysyvästi. METSO-suojelu on sinua varten, mikäli metsänomistajana haluat luoda entistä enemmän tilaa metsiesi monimuotoisuudelle – säilyttämällä metsässäsi esiintyvät erityispiirteet.

Innofor selvittää ja neuvoo

Suojelu ei tapahdu itsestään, ja tämän vuoksi Innofor on prosessissa apunasi: selvitämme ja varmistamme puolestasi kohteen soveltuvuuden, toimimme asiantuntijanasi alkumetreiltä kalkkiviivoille ja halutessasi seuraamme kohteen monimuotoisuuden edistymistä suojelun aikana.

Riistametsien hoito

Jos olet metsästäjä, ymmärrät riistan erilaiset ja täsmälliset vaatimukset metsäluonnolle. Niin ymmärrämme mekin, ja osaamme luoda sinun metsääsi parhaat mahdolliset edellytykset riistanhoidolle. Riista tarvitsee metsää, ja elinvoimainen metsä tarjoaa myös riistaa. Kerro meille tavoitteesi, ja autamme niiden toteuttamisessa.