fbpx
skip to Main Content

Puunkorjuu jatkuvassa kasvatuksessa

Koneenkuljettaja vie käytäntöön puukaupan toteutumisen

Harvennus hakkuusuunnitelman pohjalta

Koneenkuljettaja vie käytäntöön puukaupan toteutumisen tehdyn hakkuusuunnitelman pohjalta. Harvennus, mutta erityisesti yläharvennus on vaativa työlaji. Yläharvennuksessa hakkuu kohdistuu metsän suurimpiin puihin. Hyväkuntoiset pienemmät puut säästetään. Myös alikasvoksia eli puiden taimia varotaan. Pystypuissa ei ole kolhuja ja katkaistu puutavara on siististi uran varrella valmiina ajokoneen kuljetettavaksi. Puut karsitaan oksista siten, että oksat jäävät ajouralle. Tämä toimenpide suojelee kasvamaan jätettävien puiden juuria. Tukit katkaistaan omaan kasaan ja kuidut omaansa. Tämä helpottaa puita kuljettavan koneen työskentelyä. Hyvin tiheissä metsissä on suuri haaste saada puut mahtumaan ajoreitin varrelle samalla varoen alikasvoksia. Tämä seikka huomioidaan työmaan toteutusvaiheessa ajokoneen ja hakkuukoneen saumattomana yhteistyönä.

Kuvia ja tärkeimpiä havaintoja

Metsän kasvuerot ja valon määrä

Erityisesti varttuneissa metsissä kiinnitetään huomiota puiden välisiin kasvueroihin. Kuten taimilla, myös suurilla puilla kasvu voidaan todeta puun viimeisimpien kasvannaisten perusteella puun latvaosista. Kuusivaltaisissa metsissä pystyy helposti erottamaan vanhempien puuyksilöiden heikentyneen kasvun. Tämä näkyy myös alempana latvustossa lyhyempänä kärkikasvuna. Liian niukka valo saa kuusen myös kasvattamaan ”lisäoksia” aiemmin syntyneiden oksien yläpintaan. Näin puu pyrkiin saamaan lisää valoa kerättyä ja siitä voi myös päätellä, että puusto ei enää kasva parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeistään tällöin metsä tulee harventaa. Hyväkuntoisilla nuorilla puilla kasvu on monikerroin parempaa kuin vanhoilla puuyksilöillä. Hyväkasvuisten puiden arvokasvu on parasta mahdollista, sillä kasvaessaan ne siirtyvät tukkikokoon ja puun arvo n. kolminkertaistuu.

Metsänomistajan ei tarvitse tehdä avohakkuuta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ryhdytään huomioimaan oleellisia seikkoja harvennuksissa, sitä helpompi metsää on hoitaa tuottavasti yli sukupolvien. Harvennukset lisäävät valon määrää metsänpohjassa, mikä lisää syntyvien taimien elinmahdollisuuksia ja edistää säästettyjen taimien kasvua. Metsä kehittyy ja uusiutuu.

Oksat saattavat haudata alleen muutamia taimia, mutta ne tuovat myös ravinteita metsään lahotessaan. Mitä rehevämmästä maasta on kyse, sitä tärkeämmäksi oksat muodostuvat. Heinittyvässä maassa oksakasat muodostavat taimettumiskohtia lahotessaan, sillä tiheään kasaan ei ruoho pääse kasvamaan. Oksien keruusta onkin hyvä päättää tilanteen mukaan.

Uusimmat artikkelit

Lähetä tarjouspyyntö!

Metsään.fi- palvelu tarjoaa metsävaratiedot metsistäsi. Voit ottaa palvelun käyttöön yksin tai puolison kanssa metsää omistavana, yhtymän osakkaana tai kuolinpesän osakkaana. Metsään.fi-palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset.

Täytä viereinen lomake ja lähetä sähköpostia tai luovuta metsävaratietosi meille Metsään.fi-palvelun kautta, johon voit kirjautua suoraan tästä. Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa on kattavasti kerättynä metsävaratietoa, eli tietoa puuston kuutiometrimääristä jaoteltuna samantyyppisiksi alueiksi. Tämä pohjatieto mahdollistaa kiireellisimpien toimenpiteiden kohdistamisen ja toimii pohjana, mikäli metsälle tehdään pidempiaikaista hoitosuunnitelmaa.

  Etu- ja sukunimi

  Kiinteistötunnus

  Sähköpostiosoite

  Puhelinnumero

  Toimenpide

  Kuviot, nro

  Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla

  Back To Top