Tarjoamme työkalut METSO-kohteille

Palvelumme pohdittaessa suojeluvaihtoehtoja:

  • Toimimme asiantuntijana vertailtaessa suojelua ja mahdollisuuksia metsän eri käyttömuotoihin
  • Suojelun hyötyjen ja haittojen arvionti
  • Arvotamme kohteiden puuston mahdollisia suojeluneuvotteluja varten
  • Neuvottelemme suojelurajauksista
  • Arvioimme tarjottua korvausta asiakkaan tavoitteiden kannalta

Tarjoamme ratkaisut hoitotöihin:

  • Voimme arvioida METSO-kohteiden kehittymistä ja ennallistamistarvetta monimuotoisuuden parantamiseksi
  • Arvioimme ympäröivien alueiden hakkuiden vaikutuksia kohteille
    Luontoarvojen huomioiminen ympäröivien metsien käytön suunnittelussa
  • Jos yksittäistä kohdetta ei haluta suojella, voimme selvittää muita keinoja sen luontoarvojen säilyttämiseksi

METSO-kohteiden kartoitus. Vuonna 2012 kartoitimme yhteensä n. 25 000 ha metsäalueita pääasiassa kunnille ja seurakunnille. Olemme tehneet selvityksiä myös yksityisille. Korvaukset ovat verottomia, joten kohteiden hinta kannattaa selvittää myös METSO-näkökulmasta. Ohjelmalla voidaan välttää riskejä kuten tyvilaho tai tuulituhot.

METSO on toimintaohjelma, jonka avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsänsä monimuotoisuutta. Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja sillä pyritään lisäämään metsäisten suojelualueiden määrää ja tehdään luonnonhoitotöitä talousmetsissä, suojelualueilla ja niiden lähituntumassa.