Kaikki alkaa metsäsuunnitelmasta

Metsänhoidon ratkaisut ovat aina yksilöllisiä taimikosta päätehakkuuseen. Parhaan tuloksen saavuttaminen vaatii hyvää suunnittelua ja huolellisista toteutusta.

Talousmetsän hoidossa painotamme tuottoa ja myös maiseman-,  riistan- tai luonnon monimuotoisuuden hoito voidaan sisällyttää suunnitelmaan. Käymme kanssasi läpi metsän lähtötilanteen mukaiset hoitovaihtoehdot.

Innoforin suunnitelmapalveluun kuuluu:

  • Henkilökohtainen tapaaminen
  • Perusteellinen keskustelu omistajan tavoitteista metsältään: Sinä päätät!
  • Maastotyö, jossa selvitetään metsäsi nykytilanne
  • 10 vuoden kirjallinen metsäsuunnitelma: kartat, hakkuusuunnitelma sekä hoitosuositukset.

Meillä on kokemusta myös FSC-sertifioinnin mukaisesta metsäsuunnittelusta ja tarvittaessa voimme huomioida myös FSC-sertfioinnin vaatimukset.

Jatkuva kasvatus puukaupassa - puukaupan vaihe 2

Metsäsuunnitelma on vaihtoehto mikäli haluat hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja helposti. Sen avulla pysyt selvillä tehtävistä töistä ja metsän mahdollisuuksista. Teemme erityyppiä suunnittelmia eri lähtökohdista. Pohjatiedon perusteella voidaan käydä vain osa metsästä läpi. Näin saavutat tarpeellisen tietotason nopeasti. Ota yhteyttä meihin

Maisema- ja luonnonhoito. Metsän eri käyttömuotojen talousarvo voi paikallisesti ylittää sen puutavaran arvon. Maisema- ja virkistyspainotteiset  suunnitelmat ovat ratkaisu tehtäessä alueellisia ratkaisuja metsienkäytön yhteensovittamisessa. Laaja-alainen tarkastelu toimii mietittäessä maankäytön hankkeita. Kysy lisää!