Metsäsuunnitelma ja luontoarvokartoitus

Kattava kuva metsäsi luontoarvoista ja niiden hoitovaihtoehdoista

Luontoarvokartoitus

Metsäsuunnitelma voidaan toteuttaa yhdessä luontoarvokartoituksen kanssa.

Luontoarvokartoituksen avulla saat kattavan kuvan metsäsi luontoarvoista sen rakennepiirteiden perusteella ja se voidaan toteuttaa metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Puulajien määrällä, alikasvoksella ja vanhojen puiden osuudella on vaikutusta metsäsi monimuotoisuuteen. Luontoarvoiltaan rikas metsä sisältää aina jonkin verran myös kuollutta puuta ja puuston monimuotoisuus on sidoksissa myös lajien monimuotoisuuteen. Kartoitamme nämä merkittävät rakennepiirteet ja kuvaamme niitä tekijöistä johdetun luontoindeksin avulla. Saat selkeän kuvioittaisen arvion tilanteesta metsässäsi. Luontoarvojen kehittymistä metsässä voidaan tämän jälkeen seurata ja toisaalta johdonmukaisesti myös kehittää keskittymällä oikeisiin seikkoihin.

TILAA NYT

Metsäsi tiedot asiakassivuillamme

Henkilökohtaiselle asiakassivullesi koostamme selväsanaista ja graafista tietoa metsästäsi. Esimerkiksi: Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että metsätilasi monimuotoisuus on hyvällä mallilla. Valtaosalla alaa esiintyy useampaa puulajia ja myös suuria lehtipuita. Alikasvosten määrä on kohtalainen ja kehittyvä. Alueilla on myös suuria puita. Lahopuuta on jonkin verran sekä maa- että pystypuina. Arvioimme myös metsäsi kehityksen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Puustojakauma, m3

  • Tukki
  • Kuitu

Kasvupaikkatyypit, %

  • Lehto
  • Tuore

Monimuotoisuus, ha

  • Hyvä
  • Huono

Nykypuusto, tuhatta m3

  • Tukki
  • Kuitu

Kehitysarvio, tuhatta m3

  • Tukki
  • Kuitu

Asiakassivullasi näet myös suositukset metsäsi kiireellisille toimenpiteille. Esimerkiksi: Metsätilasi on valtaosin hyvin hoidettu ja käsitelty viime vuosina lähes kauttaaltaan. Tärkein metsänhoidollinen toimenpide on kuviolle 227 tehtävä hoitotyö. Kuviolla on harvennustarve, sillä lehtipuut kasvavat liian tiheässä ja lehtipuiden lisäksi myös alikasvoskuuset kärsivät tiheydestä. Hoitotoimet pitävät puuston kasvussa paremmin.

Kerromme myös metsäsi hakkuumahdollisuuksista. Kuten esimerkiksi: Lähiajan harvennus- ja poimintahakkuut sijoittuvat kuvioille 223 ja 229. Kuvioiden puusto on kuusivaltaista. Lehtipuuosuus säilytetään toimenpiteissä ja suuria haapoja säästetään monimuotoisuuden takia. Osalle alaa kyseisillä kuvioilla kuusialikasvosta on jo noussut merkittävästi ja taimien säästäminen toimenpiteessä on erittäin tärkeää.

Saat tiedot metsäsi monimuotoisuudesta ja kuinka siihen voi vaikuttaa. Esimerkiksi: Monimuotoisuutta voidaan lisätä kuvioilla 224 ja 225 sekä 228.1 lehtipuuosuuden kasvattamisella. Koivut ja runkomaiset pihlajat tulee säästää ja samoin vaalia kuusialikasvosta, jota on kehittynyt erityisesti kuviolla 225. Aikaisempien käsittelyiden vuoksi kuvioilta puuttuvat suuret puuyksilöt, joka on huomioitava tulevissa yläharvennuksissa.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on vaihtoehto, kun haluat hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja helposti. Luontoarvoja kunnioittava ja niitä kehittävä suunnittelu antaa selkeän kuvan, mikä on metsän tilanne tällä hetkellä. Metsäsuunnitelma myös kertoo metsänhoitoon liittyvistä töistä ja hakkuumahdollisuuksista: Aina luontoarvot huomioiden. Metsänhoidon ratkaisut ovat aina yksilöllisiä taimikosta päätehakkuuseen ja liittyvät aina myös metsänomistajan tavoitteisiin. Sinä päätät! Metsän hoidossa painotamme myös tuottoa ja maiseman- tai riistanhoito voidaan sisällyttää suunnitelmaan. Käymme kanssasi läpi metsän lähtötilanteen mukaiset hoitovaihtoehdot. Parhaan tuloksen saavuttaminen vaatii hyvää suunnittelua ja huolellisista toteutusta. Suunnitelmamme tarjoaa tämän.

TILAA NYT
Metsäsuunnitelma on vaihtoehto kun haluat hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja helposti.

Lähetä tarjouspyyntö!

Metsään.fi- palvelu tarjoaa metsävaratiedot metsistäsi. Voit ottaa palvelun käyttöön yksin tai puolison kanssa metsää omistavana, yhtymän osakkaana tai kuolinpesän osakkaana. Metsään.fi-palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset.

Täytä viereinen lomake ja lähetä sähköpostia tai luovuta metsävaratietosi meille Metsään.fi-palvelun kautta, johon voit kirjautua suoraan tästä. Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa on kattavasti kerättynä metsävaratietoa, eli tietoa puuston kuutiometrimääristä jaoteltuna samantyyppisiksi alueiksi. Tämä pohjatieto mahdollistaa kiireellisimpien toimenpiteiden kohdistamisen ja toimii pohjana, mikäli metsälle tehdään pidempiaikaista hoitosuunnitelmaa.

Etu- ja sukunimi
Kiinteistötunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Toimenpide
Kuviot, nro
Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla