Kaikki metsäsi kuvat

Saat ajankohtaisen tilannekatsauksen valitsemistasi kokonaisuuksista

Peruskuvat

Kuviolla 240 kiireellinen hoitotarve. Harventamalla metsää saadaan puille lisää kasvutilaa järeytyä. Ennakkoraivaus vaaditaan koko kuvion alueelle.

Kuviolla 228.1 myrsky on kaatanut kaksi puuta. Rungot voidaan jättää lahopuuksi lisäämään monimuotoisuutta. Pystypuustolle ei ole aiheutunut vahinkoa.

Kuviolla 226 harvennus tulee tehdä huomioiden läheisen pellon aiheuttama tuulituhoriski. Ei avata pellonreunapuustoa. Alikasvos säästetään.

Kuviolla 221 on harvennuksessa säästetty alikasvos lähtenyt selvään kasvuun. Seuraava harvennus 5 vuoden päästä, mikä parantaa taimien kehitystä.

360° kuvat

Kuviolla 223 on selkeä harvennustarve. Harvennus voidaan toteuttaa yläharvennuksena ja pohjoinen metsänreuna pyritään säilyttämään yhteinäisenä. Alikasvos säästetään.

Kuviolla 224 on harvennustarve ja puuston koko vaihtelee hieman kuvion sisällä. Harvennus voidaan toteuttaa yläharvennuksena. Koivuja säästetään harvennuksessa.

Kuvio 227 vaatii ennakkoraivauksen ja lehtipuuston harvennuksen. Kuusialikasvos säästetään toimenpiteissä. Lahot lehtipuut säästetään toimenpiteessä.

Kuvio 222 on mänty ja koivuvaltainen kuvio. Johtuen puuston ryhmittäisyydestä on kuvio hyvä harventaa 3 vuoden sisällä. Pihlajaa raivataan ennen hakkuuta.

Kuviolla 221 erirakenteisuus on vahvistunut hyvin taimettumisen myötä. Seuraava harvennus on 7 vuoden kuluttua. Ennakkoraivaustarve tutkittava ennen hakkuuta.

Kuvio 225 on uudistumassa luontaisesti. Rehevä maapohja suosii lehtipuita ja kuusta. Metsä saa rauhassa järeytyä seuraavaan yläharvennukseen asti.

Kuviolla 221.1 harvennus on onnistunut hyvin ja tuulituhoja ei ole muodostunut. Myös uusia taimia on syntynyt, kun harvennuksesta on 5 vuotta aikaa. Pienet tammet ovat vahvistuneet myös.

Kuvio 229 on vanhempi kuusikko, missä lehtipuuta on sekapuuna. Seuraavassa harvennuksessa annetaan tilaa kuusialikasvoksille ja nuoremmille lehtipuille kehittyä.

360° videot

Sinulla ei vielä ole 360° videoita. Voit kuitenkin tilata niitä alla olevalla lomakkeella. Esittelemme videopalvelua tarkemmin syksyn aikana. Saat palvelusta  lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä.

Tilaa lisää kuvia!

Metsä Kuvina palvelumme tuottaa hyvälaatuisia kuvia suoraan metsästäsi. Peruskuvien avulla selvennetään metsän tilannetta ja tuodaan esille yksityiskohtia mitä ei perinteiseen metsäsuunnitelmaan tallennu. Metsä Kuvina voidaan yhdistää myös muihin tilauksiin. Saat lisää syvyyttä tilakäyntiin tai tallennettua tärkeimpiä metsänkohtia kuvina esimerkiksi metsäsuunnitelman oheen. Nykyhetken kuvaus on sijoitus myös tulevaisuuteen. Metsän kehityksen havainnollistaminen on monin verroin helpompaa, kun muutoksen pystyy toteamaan omin silmin. Peruskuvan lisäksi valittavanasi on vielä kaksi muuta vaihtoehtoa; 360° kuvat ja -videot, joihin voit tutustua valikosta.

Haluatko päästä katselemaan ympärillesi metsässäsi? 360 asteen kuvan avulla pääset jo hyvään käsitykseen siitä miltä metsä näyttää. Metsä Kuvina 360° kuvat kertovat erittäin havainnollisesti mistä eri tekijöistä metsäsi muodostuu. Pääset tarkastelemaan metsää maanpinnasta aina puiden latvoihin saakka. Voit pyörittää kuvaa erisuuntiin siirtämällä ja vaihdat katselusuuntaa hyvin helposti. Laadukkaiden kuvien avulla saat tukea metsänhoidollisille päätöksillesi. Tallentamalla kuvat ennen ja jälkeen toimenpiteen saat selkeän kuvan käytännön töiden toteutuksesta. Kuvien avulla huomaat muutoksen vuosien varrella ja selvennät metsän olemusta myös jälkipolville.

Metsä Kuvina 360° video tallentaa metsän kuten se on. Voit kuulla metsän ääniä ja aistia yhä paremmin mitä kaikkea siihen sisältyy. Tuuli, linnunlaulu ja puiden liike ovat jo erittäin lähellä. Videolle luodaan metsänhoidolliset ohjeet ja tietomäärä perusteluineen on erittäin kattava. Videon avulla opit erittäin paljon siitä, mihin asioihin tulee toimenpiteissä kiinnittää huomiota. Metsä Kuvina palvelun avulla on erittäin helppoa ja selkeää siirtää tietoa myös tulevilla sukupolville. Eri metsänhoitovaihtoehtoja voidaan tuoda esille videolla ja kuuntelemme aina myös maanomistajan toiveita metsänhoidon linjauksiin. Sinä päätät! Videopalvelu esitellään syksyn aikana tarkemmin.

Etu- ja sukunimi
Kiinteistötunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Toimenpide
Kuviot, nro
Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla