Viimeisimpiä referenssejämme

Talousmetsien hoitoa syksyllä 2014. Teemme vuosittain mittavan määrän talousmetsien hoitoa yksityismetsissä. Kyseisellä syksyn harvennuskohteella toteutimme suurimpien puiden poistoa alikasvosta säästäen. Myös pienempiä puuryhmiä on harvennettava, jotta kasvu on hyvää. Valoisaan mäntymetsään kuusia syntyy ja maa on ravinteikas, joten kuusia myös kasvatetaan.

Vaativa yläharvennus talvella 2015. Suurimpien puiden poisto metsää harvennettaessa kannattaa. Tukin määrä on selvästi suurempi kuin perinteisessä alaharvennuksessa. Sopivalla korjuukohteella kuidun määrä jää vähäiseksi. Teimme kohteella järeiden puiden kaatoa samalla säästäen pienempää puustoa. Näin metsän tuleva arvokasvu paranee.

Virkistysmetsien hakkuuta 2015. Hoidamme puukauppa ja korjuutoimintaa myös yhteisöjen kanssa. Joustava palvelumme on tehokas ja pystyy mukautumaan muuttuviin tilanteisiin. Erityyppiset työt saadaan toteutettua joustavasti ja huomioiden esimerkiksi lähistön asukkaiden palautetta. Olemme tämän talven aikana toteuttaneet hakkuita mm. Vantaan Kulomäessä.

Tarvittaessa hankalatkin puunkaadot onnistuvat

Maisemahakkuuta metsurityönä talvella 2015. Tarjoamme myös ammattitaitoisia metsuripalveluita. Vaativilla korjuukohteilla kannattaa sijoittaa osaavaan puiden kaatoon. Talven aikana olemme harventaneet miestyönä talojen ja sähkölinjojen lähiympäristöjä. Puiden kaato ja kuljetus hoituvat tehokkaasti. Metsurit voivat myös avustaa konekorjuuta tarpeen mukaan.