Innoforin periaatteet metsänhoidossa

Metsänomistajan tulot muodostuvat pääasiassa tukki- eli sahapuun myynnistä ja menot metsänhoidollisista toimenpiteistä. Talousmetsän kasvatuksen tavoitteena pitää siten olla suurin mahdollinen tukin määrä mahdollisimman alhaisin hoitokustannuksin.

Innoforin suosittelema metsänhoitotapa painottaa metsänomistajalle sahapuun laadun ja määrän maksimointia sekä luontaisen uudistamisen käyttöä lain ja metsän olosuhteiden sallimissa puitteissa.

Metsätaloustutkimus on osoittanut, että yläharvennukset sekä luontainen uudistaminen ja siten kalliin taimikonistutusvaiheen välttäminen ovat omistajalle yleensä edullisin hoitomuoto. Oikein tehdyissä yläharvennuksissa on osattava poistaa myös vaurioituneita pienempiä puita sekä harventaa puuryhmiä, joissa tiheys haittaa kasvua. Korjuussa on pystyttävä säilyttämään terve alikasvos, joka on seuraavan puusukupolven perusta. Tarvittaessa luontaista uudistumista on täydennettävä muokkauksin ja istutuksin.

Tutustu: Silmät auki metsässä – ilmainen opas metsänhoitoon!

Jatkuva kasvatus puukaupassa - puukaupan vaihe 4

Ostamme puuta pystykaupalla. Suunnittelemme hakkuut juuri Sinun metsänhoitotavoitteitasi vastaaviksi. Suosituksemme perustuvat uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin ja vankkaan kokemukseen. Voit olla varma tavoitteittesi täyttymisestä, liittyivätpä ne metsänhoidon taloudellisuuteen, luonnon monimuotoisuuteen tai vaikkapa riistanhoitoon. Lue lisää…

Silmät auki metsässä -opas on lyhyt kansantajuiseksi tarkoitettu kirjanen talousmetsien päähoitomenetelmien kannattavuudesta sekä eri hoitovaihtoehtojen tarjoamista mahdollisuuksista. Oppaan luettuasi ymmärrät paremmin, miten säästää metsäsi hoidossa sekä miten tienata enemmän hakkuissa. Lataa ilmainen opas tästä!