Perusta kannattavalle metsänhoidolle löytyy pinnan alta!

Sienijuuri auttaa puita kasvamaan

Puut elävät symbioosissa

Maanperän monipuolinen sienilajisto parantaa puiden kasvua.

Metsän puut hyödyntävät maaperän ravinteita kasvupaikan antamissa rajoissa. Oikeanlaisella metsänhoidolla luonto saa mahdollisuuden uudistua kasvupaikalle soveltuvilla ja tuottavilla puulajeilla. Puulajien hyvä kasvu perustuu pitkälti symbioosiin puiden juurien ja niitä ympäröivien sienijuurten välillä. Tässä yhteistyössä molemmat hyötyvät. Sieni saa puulta hiilihydraatteja ja muita puun kehittämiä ravinteita. Sienijuuri puolestaan vapauttaa maan orgaanisesta aineksesta puun käyttöön mm. typpeä ja fosforia. Juuristo jakautuu pysyvämpään vahvempaan paksujuuristoon sekä uusiutuvaan hienojuuristoon.

KIINNOSTUIN

Lisää aiheesta

Maaperä on pohjoisella havumetsävyöhykkeellä suhteellisen vähäravinteinen. Tämän vuoksi puiden hienojuuristo uudistuu jatkuvasti, sen on löydettävä ravinteita joka kasvukausi. Riippuen maaperästä; sen tiiviydestä ja raekoosta sekä muista kemiallisista ja biologisista tekijöistä hienojuuret kasvavat eri tavoilla.  Hienojuuria on puuston koko biomassasta pieni osa, mutta hienojuurten kasvu ylittää maanpäällisten osien kasvun. Hienojuurten elinikä vaihtelee viikoista muutamiin vuosiin, joten niitä poistuu käytöstä ja hajoaa myös runsaasti.

Juurten työskentelyssä on puulajien välillä vaihtelua ja ne toimivat hyvin yhteen. Tunnetusti pääpuulajien juuret sijaitsevat eri syvyyksillä kuusen ollessa pintajuurinen. Pioneerilajit mänty ja koivu ulottavat juurensa syvemmälle. Koivun juuret ulottuvat syvimmälle; seikalla on merkitystä koivulle itselleen, mutta tunkeutuessaan syvemmälle maahan koivun juuret ja sienijuuret muokkaavat maata myös muun kasvuston juurille paremmaksi. Koivun juurikäytävien kautta myös muut lajit voivat paremmin ulottaa juurensa kasvun kannalta optimaaliseen paikkaan.

Erityyppisiä sienilajeja on runsaasti ja onkin tutkimuksin todettua, että runsas diversiteetti sienilajeissa edistää puiden kasvua. Eli mitä monimuotoisempi metsä mykoritsa lajistoltaan on, sitä parempi on puiden kasvu. Metsäluonto toteuttaa tämän automaattisesti ja aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Monimuotoisuutta ei pidä heikentää liian voimallisin toimin. Tällöin maanalainen tehdas tuottaa parhaiten, myös maanomistajan kukkaroon.

Hienojuurten kasvulla ja hajoamisella on merkitystä myös metsämaan hiilitaseen kasvuun. Hienojuuristo käyttää paljon ravinteita sitoen näin hiiltä ilmakehästä. Vaikka hajoamisessa vapautuu ravinteita, kerryttää juurten kierto hiiltä ja ravinteita maahan yhtä paljon kuin maanpäällinen karike. Alussa juurten ja karikkeen hajoaminen on voimakasta, mutta aikaa myöden hajoaminen hidastuu ja hiiltä kertyykin maahan runsaasti jatkuen satoja vuosia.

Lähteet: Helmisaari H. 2002; metla.fi/hanke/3324, Metsätieteen aikakauskirja 2/2012; Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa

Eri puulajit hyödyntävät maaperän eri kerroksia

Viimeisimmät artikkelit

Lähetä tarjouspyyntö!

Metsään.fi- palvelu tarjoaa metsävaratiedot metsistäsi. Voit ottaa palvelun käyttöön yksin tai puolison kanssa metsää omistavana, yhtymän osakkaana tai kuolinpesän osakkaana. Metsään.fi-palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset.

Täytä viereinen lomake ja lähetä sähköpostia tai luovuta metsävaratietosi meille Metsään.fi-palvelun kautta, johon voit kirjautua suoraan tästä. Metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa on kattavasti kerättynä metsävaratietoa, eli tietoa puuston kuutiometrimääristä jaoteltuna samantyyppisiksi alueiksi. Tämä pohjatieto mahdollistaa kiireellisimpien toimenpiteiden kohdistamisen ja toimii pohjana, mikäli metsälle tehdään pidempiaikaista hoitosuunnitelmaa.

Etu- ja sukunimi
Kiinteistötunnus
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Toimenpide
Kuviot, nro
Lähetän teille pohja-aineiston Metsään.fi -palvelun kauttaLähetän kartan sähköpostilla