Puukauppa kanssamme vie kohti JaloMetsää

Mikä on JaloMetsä? JaloMetsässä tavoitteesi ja metsän mahdollisuudet yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvä tulos metsänhoidossa on kiinni lukuisista yksityiskohdista. Me Innofor Oy:ssä pyrimme huomioimaan kattavasti metsän kehitykseen vaikuttavat eri tekijät; teimme sitten metsäsuunnittelua tai puukauppaa. Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa ja JaloMetsä -hoitosopimusasiakkaanamme saavutat parhaan mahdollisen lopputuloksen. 

Metsien erirakenteinen kasvatus sisältää paljon toisiinsa linkittyviä asioita. Näistä eri seikoista on liikkeellä paljon erilaista tietoa. Ei ole samantekevää mitä tehdään ja kuinka toimenpiteet tapahtuvat, sillä seuraukset ulottuvat usein vuosien ja vuosikymmenten päähän.

Taimet

Puukauppa ja myös muiden toimenpiteiden suunnittelu käynnistyy arvioimalla kuinka metsä voi. Valtapuuston eli suurimpien puiden lisäksi on tärkeää tarkastella myös metsän pienimpien puiden vointia. Taimet kertovat paljon olosuhteista missä ne kasvavat. Samalla niistä voi päätellä hoitotarpeita ja suunnitella tulevia toimenpiteitä. Huonokuntoinen metsä ei välttämättä kestä kaikkia toimenpiteitä. Monipuolinen metsän rakenne antaa taas mahdollisuuksia säätää hoidon intensiteettiä omistajan tavoitteen mukaan paremmin. Hyvät taimet ovat kasvukunnossa ja ottavat vapautuvan tilan käyttöönsä nopeasti.

Se, että säästämme hyviä taimia metsänhoitomme kaikissa vaiheissa on omistajalle rahanarvoista. Metsään sijoitetut eurot tuovat tuloja yleensä vasta pitkän ajan kuluessa, joten mittavien sijoitusten teko kannattaa vain rehevimmillä kasvupaikoilla. Tällöinkin tuloksen teko vaatii onnistumista kerralla. Säästämällä taimia eri hoitokerroilla luomme pelivaraa tulevaisuuteen. Metsä ei välttämättä uudistu hetkessä, joten pitkäjänteinen toiminta takaa parhaan lopputuloksen.

Huonokuntoinen taimi. Liian vaativissa olosuhteissa varttunut taimi menee huonoon kuntoon. Tällainen taimi on malliltaan sateenvarjon tyyppinen; oksat ovat levinneet valon puutteesta ja vuosikasvainten pituus on vajavainen. Uusia kasvusilmuja on vähän. Tällaisen taimen varaan ei metsän tulevaa kehitystä voi laskea. Sitä ei ole tarpeen myöskään raivata ellei se haittaa korjuuta.

Hyvä taimi on tulevaisuuden tukki. Puukaupassa tämän tyyppisten taimien säästäminen on rahanarvoista. Näin voidaan vähentää tulevia uudistuskuluja ja metsä pysyy metsän näköisenä. Taimen kuntoa voidaan arvioida kasvun ja myös kasvusilmujen määrän perusteella. Kun ympäröivä metsä harvennetaan ajoissa, pienet taimet eivät heikenny, vaan ovat kasvukykyisiä kaiken aikaa.